Про Ініціативу Розмаїття

У відповідь на безпрецедентне зростання кількості неспровокованих злочинів на расовому підґрунті, починаючи з грудня 2006 року, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу Ініціатива Розмаїття (ІР)у квітні 2007 року з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми.

Запрацював перший інформаційний портал для ромської молоді «JAKHA»

Інформаційний портал «JAKHA»- перша в Україні інформаційна платформа для ромської молоді.  «JAKHA» слугує джерелом отримання інформації та формуванням позитивного іміджу ромів, адже в конкретних рубриках будуть висвітлюватися досягнення молодих людей.

З ромської мови слово Jakha перекладэться, як “очі”. Очі-це погляд, погляд на новини, можливості, проблеми та перспективи.

Місією веб-сайту є консолідація та підвищення ролі молодих ромів у суспільному та міжетнічному просторі. Шляхом активної участі в громадському секторі. Підвищення обізнаності та мотивація з боку залучення до міжнародних проектів та проектів на території України. Заохочення до обміну інформацією та формування певного світобачення, в якому має місце ромська ідентичність.
Передумови створення проекту: 

На сьгодні актальним постає питання участі ромської молоді в громадському середовищі не тільки України, а і Європи. Значним інструментов в цьому процесі є використання засобів масової інформації молодими людьми. Недостатня мотивація та неможливість бачення конкретного результату діяльності, зупиняє молодих людей. Адже для молодих ромів України дуже часто надзвичайно важко отримати корисну інформацію. Можливості щодо навчання, програми обміну, стажування та молодіжні ініціативи зосереджуються в закритих осередках. До яких доступ забезпечується лише конкретним особам. Також,  молоді роми взагалі не знають не знають джерела інформації, які можуть бути корисними. Такі механізми та практики дуже уповільнюють інтеграцію ромської національної меншини вцілому. Публічність інформації для молодих людей зараз знаходить себе надзвичайно потужною рушійною силою. Виходячи з цього, інформаційний портал “JAKHA” виступає провідником, що біде ілюструвати сторінки життя молоді.

Контакти