Про Ініціативу Розмаїття

У відповідь на безпрецедентне зростання кількості неспровокованих злочинів на расовому підґрунті, починаючи з грудня 2006 року, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу Ініціатива Розмаїття (ІР)у квітні 2007 року з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми.

Конвенція

Угода між державами, яке має обов'язкову силу; вживається як синонім до слів угоди і договори. Конвенції мають більшу юридичну силу, ніж ДЕКЛАРАЦІЇ тому, що вони мають обов'язкову силу по відношенню до держав, які їх підписали, і уряди цих країн будуть нести відповідальність за їх порушення. Приймаючи конвенції, Генеральна Асамблея ООН створює нові міжнародні стандарти та норми; КРАЇНИ - ЧЛЕНИ можуть ратифікувати конвенції ООН, визнаючи, таким чином, їх силу.