Про Ініціативу Розмаїття

У відповідь на безпрецедентне зростання кількості неспровокованих злочинів на расовому підґрунті, починаючи з грудня 2006 року, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу Ініціатива Розмаїття (ІР)у квітні 2007 року з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми.

Словник
А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ю Усі
Антисемітизм

Прихована або відкрита ворожість і ненависть по відношенню до окремих євреїв або до всього єврейського народу (але не до всіх семітських народів), результатом якої є соціальна, економічна, інституційна, релігійна, культурна або політична дискримінація.

Анти-пригнічення

Стратегії, теорії і дії, які кидають виклик соціально - та історично-обумовленій нерівності і несправедливості закріпленій у наших системах та установах, яка дозволяє певним групам людей домінувати над іншими.

Аборигени

Нащадки корінних жителів Північної Америки. Цей термін вживається, щоб охарактеризувати три культурні групи місцевих жителів – «Інуїти», «Метиси» и «Канадці». Термін «аборигенний» потрібно використовувати як прикметник, щоб охарактеризувати одну людину або групу людей. Його часто помилково вживають як іменник: «Аборигени....», хоча правильно це речення мало б звучати наступним чином: «Аборигенні народи...».

Акультурація

Процес запозичення культурних рис (звичаїв, традицій, цінностей, та ін.) між різними етнічними групами, що, таким чином, сприяє їх подальшому розвитку і збагаченню, оскільки одна група переймає цінності і традиції іншої расово-етнічної групи.

Аблеїзм (дискримінація інвалідів)

Культурні, загальні та індивідуальні погляди і переконання, які приписують інші (нижчі) якості людям із вадами розвитку, з емоційними, фізичними, чуттєвими вадами, а також вадами здоров’я, наслідком чого є відмінне ставлення до них.