Про Ініціативу Розмаїття

У відповідь на безпрецедентне зростання кількості неспровокованих злочинів на расовому підґрунті, починаючи з грудня 2006 року, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу Ініціатива Розмаїття (ІР)у квітні 2007 року з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми.

Словник
А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ю Усі
Розвиток

Зазвичай це поняття ототожнюється з економічним зростанням, показником якого є валовий внутрішній продукт і рівень індустріалізації. Захисники прав людини наполягають на тому, що розвиток повинен також включати в себе покращення рівня життя людей, де б вони не жили, роблячи акцент на економічній і соціальній справедливості, ніж на економічному зростанні як такому.

Різноманітність

Термін, який вживається для позначення всіх відмінностей між людьми, таких як раса, віросповідання, стать, сексуальна орієнтація, непрацездатність, соціально-економічне становище, і т.д. - Який вживається для опису програм, спрямованих на зменшення дискримінації та пропагування рівних можливостей для всіх груп. Члени деяких антирасистських організацій стверджують, що такі програми можуть звести нанівець усі зусилля, спрямовані на подолання будь-яких проявів расизму.

Раса

Поділ всієї людської раси [Homo Sapiens] за певними генетичними та культурними ознаками. Це поняття стосується групи людей, що мають спільне походження, які відрізняються від інших рас фізичними характеристиками, такими, як колір шкіри, розріз очей, текстура волосся, риси обличчя. (Це визначення стосується спільного вживання терміна «етнос» у справах про порушення прав людини.

Расизм

Упереджене ставлення і влада однієї групи (лідируючої групи або більшості) над іншою (гнобленої чи меншістю). При цьому стверджується про верховенство однієї групи над іншою. Расизм - будь-які індивідуальні чи колективні дії, підкріплені владою, змушують одну групу людей коріться інший з-за їх кольору шкіри або етнічної приналежності. Расові або культурні упередження і дискримінація, навмисно чи ненавмисно підтримані владою, призводять до пригнічення однієї раси інший. Основними факторами, які відрізняють расизм від упередження і дискримінації є застосування інституційної влади й авторитету

Расист

Цей термін стосується людини, інститути або організації, чиї переконання та / або дії містять натяк на верховенство однієї раси над іншими. Він також стосується расової дискримінації закладеної в політиці, діях інститутів, корпорацій і організацій, які на перший погляд однаково ставляться до всіх, але насправді створюють перешкоди для маргіналізованих груп, тобто поширюють расизм.