Про Ініціативу Розмаїття

У відповідь на безпрецедентне зростання кількості неспровокованих злочинів на расовому підґрунті, починаючи з грудня 2006 року, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу Ініціатива Розмаїття (ІР)у квітні 2007 року з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми.

Словник
А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ю Усі
Привілей

Вільний доступ до певних можливостей для обмеженої кількості людей через їхне соціальне положення. Користування свободами, правами, перевагами, доступ і часто неусвідомлювані можливості, що надаються привілейованій групі у той самий час коли непривілейована не має таких можливостей. Через існування ієрархії та привілеїв, навіть серед членів однієї групи (білі люди по відношенню до кольорових, чоловіки по відношенню до жінок, гетеросексуали по відношенню до гомосексуалістів, дорослі до дітей, багаті до бідних), привілейовані часто заперечують свої переваги, навіть коли вони очевидні.

Пропаганда ненависті

Ідеології і переконання, що у письмовій та усній формі або у електронному вигляді створюють, пропагують, поширюють і посилюють ворожі, ненависницькі і воєнізовані настрої і дії, або зневагу до певних людей або групи людей.

Процедура

У контексті засобів захисту прав людини, процедура - це спосіб, яким подаються позови про порушення прав людини; див. Процедура звернення до суду з проханням про допомогу, Процедура ознайомлення з позовом і Процедура моніторингу та звітності.

Процедура 1503

Обмежена процедура, що дозволяє позивачу звертатися зі справою про порушення прав людини безпосередньо до Генерального Секретаря ООН, це стосується справ про значні людини порушення прав.

Рівність

Поняття про те, що всі люди без винятку наділені однаковими правами. Стаття 2 Декларації про Права Людини поєднує в собі принципи рівності. Рівність необов'язково означає однакове ставлення до всіх людей, це, швидше, певні дії для створення справедливого суспільства