Про Ініціативу Розмаїття

У відповідь на безпрецедентне зростання кількості неспровокованих злочинів на расовому підґрунті, починаючи з грудня 2006 року, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу Ініціатива Розмаїття (ІР)у квітні 2007 року з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми.

Дискримінація жінок

У Конвенції про права ЖІНОК сказано наступне: «будь-які відмінності, виключення або обмеження, засновані на приналежності до певної статі, наслідком або метою яких є порушення або скасування визнання та можливості жінок користуватися своїми правами, не залежно від їх сімейного стану, заснований на рівності прав чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській та інших сферах» (Стаття 1).