Про Ініціативу Розмаїття

У відповідь на безпрецедентне зростання кількості неспровокованих злочинів на расовому підґрунті, починаючи з грудня 2006 року, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу Ініціатива Розмаїття (ІР)у квітні 2007 року з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми.

Акультурація

Процес запозичення культурних рис (звичаїв, традицій, цінностей, та ін.) між різними етнічними групами, що, таким чином, сприяє їх подальшому розвитку і збагаченню, оскільки одна група переймає цінності і традиції іншої расово-етнічної групи.